Print this page
 

c
  bord fra resirkulert bildekk
 
bord fra resirkulert bildekk
Interiør og innredning har forandret seg mye fra slik det var bare for få år siden. Interiøret
henger selvsagt sammen med husets arkitektur, og den største forandring finner vi i areal disponering og krav til funksjonalitet i boligen.

Nybygde boliger vil nesten automatisk bli tilpasset disse kravene, men bare en liten del av oss bor i helt nye hus. Utfordringen for mange av oss blir gjerne hvordan vi skal forholde oss til de trender som ligger til grunn for nåtidens måte å bygge på, når de fleste av oss bor i ”gamle hus”.

Et godt interiør har flere elementer som får være med over flere 10-år, gjerne hele livet, samtidig som det er vitalt og i konstant utvikling og bevegelse.

Et hus fra f. eks nitten-åtti – tallet, med store stuer, panelte vegger, karnapper og furugulv, er langt fra den minimalistiske stilen som har vært rådende de siste årene. Man gjør aldri feil hvis man i utgangspunktet respekterer boligens arkitektur og spiller på lag med dette når man skal innrede. Ta utgangspunkt i boligens eksisterende faste interiørelementer (det kan være et gulv av høy kvalitet, vinduer i teak, plasstilpasset innredning osv.) Bestem deg for hva du vil beholde og lag en plan for fornyelsen.

Trender kommer og går og de gode kommer ofte tilbake. Gode interiører kan med fordel vise når innredningen startet – uten å være utgått på dato, samtidig som det er bra med innslag som reflekterer at vi lever nå.

Du som bor der skal også frem i interiøret. De senere år har, etter vår mening, alt for mange valgt like farger og uttrykksform – eller snarere mangel på disse, noe som har ført til at personlighet, humor og rariteter ofte er tilnærmet fraværende.

Lek med interiøret, ikke ta det så alvorlig, slipp deg løs og tør litt mer. Vær heller ikke redd for ”design-politiet”. Det er ikke riktig at man nødvendigvis blir mer lei av farger enn av nøytrale rom. Det er heller ikke slik at det klassiske er mer eller mindre varig enn det moderne modernistiske. Vi ”blir lei” et kjedelig interiør, eller et interiør som er satt sammen av elementer som ikke er venner, eller ikke har riktige dimensjoner i forhold til rommet de er satt inn i.

Det er på overtid at man igjen begynner å ta for seg av det deilige universet FARGER.
Historisk gikk man fra på 90-tallet å bruke altfor mye mørke tunge farger til det motsatte, neste bare hvitt og nøytrale kulører de neste femten årene. Hvor er det blitt av hele det fantastiske fargespekteret som finnes mellom disse ytterpunktene?

Jo mer du leser av god interiørlitteratur og setter deg inn i hva som finnes på markedet, dess tryggere vil du bli på å ta dine egne valg. Vi vil trekke frem et magasin, det australske ”Vogue Living”. De er ikke så pretensiøse som flere av de europeiske bladene. Litt friskere og ikke så ensartede som de norske.Det er ikke nødvendigvis bra at det skal gå så fort. Vi har prosjekter med kunder som strekker seg over flere måneder, og gjerne år, en utviklingsprosess som skaper økt bevissthet, og det er essensen, å skape vellykkede personlige rom som er gode å vær i.